Modernaj edukaj metodoj kaj teknologioj
Aliĝintoj

Al KAEST 2012 jam aliĝis sekvaj personoj:

 1. Blahuš, Marek (CZ)
 2. Baláž, Peter (SK)
 3. Mišurec, Vít Guiglielmo (CZ)
 4. Feifičová, Magdaléna (SK)
 5. Maradan, Mélanie (DE)
 6. Nosková, Katarína (SK)
 7. Mueller, Johannes (DE)
 8. Münchow, Andi (DE)
 9. Demeyere, Bart (BE)
 10. Votoček, Karel (CZ)
 11. Chrdle, Petro (CZ)
 12. Vajs, Ján (SK)
 13. Broumová, Milada (CZ)
 14. Pileckyte, Indre (AT)
 15. Kozsuch, Paulo (HU)
 16. Matúšov, Michal (SK)
 17. Grochal, Matej (CZ)
 18. Novotníček, Peter (SK)
 19. Malovec, Miroslav (CZ)
 20. Dvořáková, Pavla (CZ)
 21. Tikhomirov, Konstantin (PL)
 22. Bernhart, Josef Philip (AT)
 23. Fitzelova, Eva (SK)
 24. Sochacki, Andrzej (PL)
 25. Rodzianko, Dorota (SK)
 26. Petrović, Radojica (RS)
 27. Kóródy, Zsófia (DE)
 28. Fajth, Lubomir (SK)
 29. Bertrand, Dominik (FR)
 30. Šarišský, Rastislav (SK)
 31. Hruška, Miroslav (CZ)
 32. Tišljar, Zlatko (SI)
 33. MacGill, Stefan (HU)
 34. Zengő Sereghy, Enikő (HU)
 35. Reinvart, Jozef (SK)
 36. Markovo, Vinko (DE)
 37. Garabík, Radovan (SK)
 38. Zouzalík, Václav (CZ)
 39. Marček, Stano (SK)
 40. Szilvási, László (HU)
 41. Szilvásiné-Horváth, Kata (HU)
 42. Kramarczyk, Henryk (PL)
 43. Bauer, John (SK)
 44. IM, Jeong su (KR)
 45. Obradović, Djordje (SI)
 46. Obradović, Danica (SI)
 47. Tomášková, Anna (SK)
 48. Tuider, Bernhard (AT)
 49. Kamenicka, Jana (SK)
 50. Minichova, Maria (SK)
Lasta ŝanĝo 2012-11-15 01:39

PmWiki ne povas prilabori vian peton

Cannot acquire lockfile

Ni pardonpetas pro la malagrablaĵo.

Pli da informoj

Reveni al http://kaest2012.ikso.net/pmwiki/pmwiki.php